201606.30
0
0

От саморегулация до задължителна правна рамка в областта на оповестяването на сътрудничествата във фармацевтичния сектор

от Надежда Свинарова-Петрова Днес, 30.06.2016г., е последният ден, в който научноизледователските фармацевтични компании трябва да оповестят на интернет страниците си взаимодействията си с медицинските специалисти и здравните организации за периода от 2015г. По предварителни данни на Асоциацията на научноизследователските производители в България общата стойност ще е 21 млн. лева, а инициативата e приета повече от…

201605.20
0
0

Изискванията на новия Регламент за защита на личните данни – ще бъде ли двугодишният срок достатъчен за изпълнението им от компаниите?

от Надежда Свинарова-Петрова Новата правна рамка за защита на личните данни в Европейския съюз е вече факт с публикуването в Официалния вестник на Европейския съюз от 4 май 2014 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обрабоването на…