Николай Свинаров основава правна кантора Svinarov & Co. през 2009 г. след повече от 30 години адвокатски опит като съдружник в едни от най-престижните правни кантори, както и на ключови позиции в изпълнителната и законодателната власт.

През февруари 2015 г. към кантората се присъединява Надежда Свинарова-Петрова, адвокат в Парижката и Софийската адвокатски колегии.

Благодарение на отличното владеене на правната материя и на широкия спектър от правни компетенции, които Николай Свинаров и Надежда Свинарова-Петрова притежават, Svinarov & Co. предлага на клиентите си стратегически решения, адаптирани към конкретните им нужди в широк спектър от правни казуси с различна комплексност.

Отправете вашето запитване на: info@svinarov.com