Николай Свинаров има над 30 години трудов стаж като адвокат, както и на ключови позиции в изпълнителната и законодателната власт.

Адвокатската му практика включва някои от знаковите дела в последните 30 години.

Николай Свинаров е бил главен секретар на Висшия адвокатски съвет в периода от 1999 г. до 2001 г.

По време на мандата му като министър на отбраната (2001 – 2005) Николай Свинаров изиграва ключова роля за приемането на България в НАТО и реализирането на важни реформи, предначертали пътя на присъединяването на България към Европейския съюз.

От 2005 г. до 2009 г. Николай Свинаров е народен представител в 40-то Народно събрание. В рамките на неговия мандат Николай Свинаров е председател на постоянната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и член на постоянната Комисия по отбраната.

Богатата му практика покрива широк диапазон от дела и го прави експерт в сферата на търговското, наказателното, гражданското и административното право.

Владее руски и английски език.