Надежда Свинарова-Петрова има степен Магистър по право, придобита след като завършва два от най-престижните френски правни факултета в университетите Université PanthéonAssas Paris 2 и Université René Descartes Paris 5. По време на следването си е прекарала 6 месеца по програма Еразъм в университета Queen Mary в Лондон.

Тя е адвокат в Парижката Колегия от 2012 г. и е вписана в регистъра на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет на България от януари 2015 г.

Надежда Свинарова-Петрова е работила като юрисконсулт в компании като Oberthur Technologies SA и Ipsen Pharma SAS и като адвокат в правни кантори като Intuity и BCTG Avocats в сферата на търговското и фармацевтичното право за всички заинтересовани страни в областта на здравето, включително едни от най-големите международни фармацевтични компании, дистрибутори на лекарства и сдружения на фармацевти.

Мултунационалната й правна култура и експертиза й позволяват да работи по международни правни казуси с чуждестранни клиенти.

Владее френски, английски и испански език.